fredag 29 oktober 2010

Kreta

Lovis 3,5 år tittar ut genom bussfönstret och ser vår upplysta stad (Kalmar). Hon utbrister:
-"Kreta!"
Vilgot 6 år rättar henne:
-"Det finns inte bara Kreta. Det finns Kina också. Eller Holland. Eller… eller Estland. Nej förresten. Det ÄR Kreta."


Pierre ursäktar eventuella stavfel i denna post med att han just nu skriver från mobilen.

1 kommentar: