fredag 29 oktober 2010

Härskarteknikanklagelser som härskarteknik

Jag tillhör den skara människor som under de senaste dagarna har följt kyrkomötets webbsändningar. Under åtminstonne en av debatterna har man mellan raderna sagt att motståndarna använder sig av härskartekniker. Syftet med användandet av dessa är att maktens företrädare ser till att behålla sitt övertag. Det ska alltså finnas ett under-/överifrånperspektiv där de som har använder sig av dessa metoder för att behålla.

Jag får bilden av att att dom som har möjlighet till makt och inflytande anklagar dom som i egentlig mening saknar möjligheter till makt och inflytande att nyttja härskartekniker. Dom som har anklagar dom som inte har för att behålla det som dom saknar genom ojusta metoder.

Frågan är om inte anklagelsen att motståndaren nyttjar härskartekniker i sej är en vanlig form av härskarteknik?

1 kommentar: