onsdag 22 november 2006

SKÄRPNING!

Jag brukar inte använda brösttoner, det vet alla som läser denna blogg. Men vissa saker blir jag riktigt upprörd över. Det är när människor använder sin maktpossition till att slå nedåt. Ofta är det män som slår och kvinnor eller barn som blir slagna. Rätt ofta både och. Här är tre tydliga exempel:
Listan kan naturligtvis göras hur lång som helst. Och den är självfallet helt självklar. Ändå kvarstår fakta:
  • Statistik visar att över 20 000 misshandelsbrott mot kvinnor anmäls i Sverige varje år. I närmare 75 procent av fallen var gärningsmannen bekant med offret. Det allra vanligaste var att misshandeln skedde inomhus.
  • 15 procent av de tillfrågade 18-åringarna har blivit slagna av mamma eller pappa. Mer än var fjärde av dem som har blivit slagna har blivit det många gånger. Barnombudsmannen har i en undersökning från år 2003 frågat barn i åldrarna 8-15 år om rädsla för att bli slagna i hemmet och det visade sig att 19 % var rädda för att bli slagna.
  • 7-8 procent av kvinnor i Sverige och 1-3 procent av männen I Sverige har någon gång under barndomen blivit utsatta för sexuella övergrepp. Tre fjärdedelar av offren var flickor av barn som ringde BRIS angående sexuella övergrepp.
Ibland står självklarheter och inslagna dörrar kvar där och skymmer sikten.

SKÄRPNING!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar