onsdag 29 november 2006

Nytt vin i gamla läglar

Jag var på mitt livs första disbutation i helgen. Det var Daniel Alvungers avhandling "Nytt vin i gamla läglar" som lades fram. Underrubriken på boken lyder "Socialdemokratisk kyrkopolitik under perioden 1944–1973".

Kyrkopolitik kan verka trist. Människor som intresserar sig för det måste vara lite vridna, kan tyckas.

Men avhandlingen är oerhört intressant. Den pekar på förutsättningen för det system vi har idag. Hur socialdemokratin, som i grunden har ett motsträvigt förhållande till tro och religion, har använt sig av den kyrkliga organisationen och fyllt den med ett nytt innehåll. Begreppet Folkkyrka har övertagits men omdefinierats till att handla om den demokratiska folkkyrkan, inte riktigt detsamma som t.ex. E Billings definition.

Jag vill bara gratulera Daniel till ett mycket intressant resultat, som jag hoppas kommer läsas av många i kyrkomötet. Men troligtvis inte...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar