måndag 14 augusti 2006

Vem vill vad?

Vi har matats med bilden att unga är liberala medan vi i medelåldern och uppåt är de konservativa. Men den bilden verkar halta betänkligt. Hälften av alla förstagångsväljare är för ett totalförbud mot pornografi, enligt en Temoundersökning.

Sveket från dom vuxnas sida blir med denna undersökning i ryggen mycket tydligt. Vilken världsbild och människosyn vill vi ge vi vidare till våra barn? Det är inte dom unga som efterfrågar en översexualiserad värld. Det är vi vuxna som överför vår önskan på dem.

Sedan kan vi i lugn och ro förfasa oss över dagens ungdom och den hemska normupplösningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar