måndag 24 april 2006

Mycket förvånande

Jag läste på Computer Swedens hemsida att två holländska forskare har tagit fram ett datorprogram där bloggare har fått redogöra för sin sinnesstämning då olika blogginlägg skrivits. 250 000 inlägg har genomgåtts, och man har därmed kunnat fastställa att många bloggare kände sig "stressade framåt jul och färre på sommaren, fler angav också att de var berusade under helger än på vardagar".

Ibland blir man förvånad, ibland inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar