måndag 2 juni 2008

Rättvisa

Livet är inte rättvist. Det är en erfarenhet som alla gör. Släkte efter släkte i tidevarv efter tidevarv. Det här är en sång om rättvisa som jag håller på med just nu.


© Pierre Falk, 2008

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar