måndag 12 maj 2008

Ledig?

Jag är föräldraledig. När man säger det så får man lite olika kommentarer och frågor. “Är det skönt att vara ledig” frågar vissa. Då brukar andra rätta och säga: “att man minsann inte är ledig när man passar barn.” Jag har tänkt på det där. För hur definieras att arbeta contra att vara ledig?

I NE:s ordbok betyder ledig att vara fri från arbete. Och arbete i sin tur är den stadigvarande försörjningen. Då kan man antingen tänka att man faktiskt är statligt avlönad via Försäkringskassan och därför är man heller inte ledig. Eller kan man tänka att pengarna ska ses som en försäkring och inte som en stadigvarande försörjning. Det skulle i så fall innebära att jag måste betrakta mej själv som ledig.

När en förälder passar sitt barn så kan man inte säga att man är barnvakt. Det är man åt andras barn, inte sina egna. Det förutsätts att man tar hand om sina barn ändå. Att vara barnvakt är att göra något som inte av naturen är ålagt.

Då borde man väl heller inte säga att man förvärvsarbetar när man tar hand om sina egna barn. Visst kan det vara arbetsamt. Men även om man ibland måste vakta sina barn så är man inte barnvakt.

Om ett arbete är något man får pengar för, i så fall borde det också innebära att man inte arbetar om man inte får några pengar för det.Tar man t.ex. ut tre föräldradagar i veckan, då arbetar man tre dagar men är ledig fyra. Det blir orimligt.

Nej, det är inte fel att säga att man är ledig när man är föräldraledig. Det ligger inget nedsättande i det. Nästa gång någon frågar så ska jag inte per automatik korrigera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar