måndag 26 mars 2007

Trams och flams

Radioprogrammen På minuten och Spanarna hamnade för några år sedan i P1. De leds båda två av Ingvar Storm. När programmen förflyttades till den seriösa kanalen kan jag inte minnas att det blev någon stor storm, trots programledarens efternamn.

Stefan Wermelin och Staffan Schöier har förflyttats på ett liknande sätt, också utan fetrubriker på tidningarnas kultursidor.

Inte heller det nu vilande P1-programmet Hör och häpna kan klassas som något annat än ett lekprogram. Programledaren är Håkan Sandblad.

Men när Annika Lantz och Susanne Ljung hamnade i den seriösa kanalen var tydligen gränsen nådd. P1 sysslar inte med trams och flams. Om programledaren inte råkar vara man förstås.

3 kommentarer: