torsdag 28 september 2006

Förvirringens tid

Det här är ytterligare en sång som aldrig blev riktigt färdig. Jag tror att känslan av förvirring och orienteringssvårigheter är generell för de flesta. Alla politiska partier är förvirrade på något sätt:
  • Ett liberalt parti som ropar efter ordning och reda och som inte värderar den personliga integriteten särskilt högt.
  • Ett vänsterparti som tar avstånd från vänstern men som har en kommunist som partiledare, men som av taktiska skäl undviker att säga det rent ut.
  • Ett högerparti som säger sig värna om välfärdsstaten och kallar sig förarbetarparti. Ett arbetarparti som är den säkraste karriärsvägen för politiska broilers och som har en partiledare som vill avskaffa monarkin i teorin men inte i praktiken, samtidigt som han själv gärna är despot.
Och alla kyrkliga ser nog liknande förvirrade tendenser även i Kyrkan. Jesus och Bibeln är bra att referera till när dom stödjer den egna åsikten. Går dom på tvärs så kan man stödja sig mot tiden, forskningen eller något annat som för tillfället passar bra. Finns ingenting så kan man alltid kalla det för sunt förnuft.

Hursomhelst. Vi lever i förvirringens tid, vilka åsikter och sammanhang vi än rör oss i.

Förvirringens tid (Länken är borttagen)

(c) Pierre Falk, 2006

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar