måndag 21 augusti 2006

Provvalsresultat

Nu är provvalsresultatet för den nye/-a biskopen för Växjö stift klart. (Från Växjö stifts hemsida.)

Här presenteras det preliminära resultatet efter provvalet. De kandidater som fick 5 % eller mer kommer att behörighetsprövas av Ansvarsnämnden för biskopar den 21 september.


Antal röstberättigade
: 569
Antal röstande: 491

Jan-Olof Johansson 108
Sven Thidevall 74
Johan F Dalman 52
Christopher Meakin 51
Fredrik Modéus 50
Anders Alberius 47
Ingegerd Sjölin 46
Bo Brander 34
-------------------------------------- 5 % ---------------
Dag Sandahl 21
Carl-Erik Sahlberg 4
Gunnel Alvhäll 1
Olle Alberius 1
Marie-Louise Hagberg 1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar