måndag 20 mars 2006

Regler

Nu ska jag vara kategorisk ett tag. Jag ska skriva om regler. Det finns olika sorters regler. Jag delar in reglerna i fyra kategorier.
  1. Regler som vi människor har hittat på men varken stöds av det logiska förnuftet eller av skapelseordningen. Oregelbundna verb är en sådan regel. Om någon pratar om den långaste vägen så reagerar vi instinktivt, även om alla förstår vad som menas. Den sortens regler anser jag personligen inte att man ska fästa sig så mycket vid. Vill någon bryta mot en sådan regel, med eller utan förstånd, så gör det absolut ingenting. Jag tycker själv det är kul att göra eller säga fel i detta avseende. Folk blir så störda. Och jag undrar varför?
  2. Regler som vi människor har hittat på och som stöds av det mänskliga förnuftet men inte stöds av skapelseordningen. Särskrivningar är en sådan regel. Vi har hittat på att ett ord alltid ska skrivas som ett och inte två ord. Annars kan ordet missuppfattas och en helt annan mening än den åsyftade blir gällande. (Jämför t.ex. rökfritt med rök fritt.) Regler i denna kategori är viktiga att försöka hålla sig till för att undvika feltolkningar och missförstånd. Men att bli upprörd över någon som gör fel är helt onödigt. Ingen blir gladare för att du går och stör dig. Och så länge som vi förstår varandra så finns det inget skäl i världen att låta adrenalinet strömma till.
  3. Regler som vi människor inte har hittat på men som både stöds av det mänskliga förnuftet och skapelseordningen. Du skall icke dräpa. Det är självklart och det är logiskt. Det ligger planterat i skapelsen och det är logiskt försvarbart (utom för vissa extremutilitarister).
  4. Regler som vi människor inte har hittat på och som inte stöds av det mänskliga förnuftet men av skapelseordningen. Denna typ av regler kan människan bara förstå med tron. Manna från himlen. Jesu uppståndelse. Undren. Tron ligger ibland vid sidan av det logiska. Det gör f.ö. all form av tro. Även politisk tro, konsumismens tro, identitetens tro, livsstilstro. Det ligger vid sidan av och kan inte helt förstås av den som inte delar samma tro.
Det är först när vi ser de fyra regelkategorierna som vi kan sålla bland argumenten som kastas fram i debatter. Är det som den ena eller andra säger ett resultat av 1,2,3 eller 4? Hur ska jag förstå det den andra vill ha sagt?

Och den sortens diskussioner vinns inte genom att man har inställningen att till varje pris krossa motståndaren. Jag efterlyser kärlek och förståelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar